НТУ "ХПІ" - один з найвідоміших навчальних закладів України

 dlc@kpi.kharkov.ua (057) 707-68-97


Центр дистанційної освіти бере участь у створенні комфортного освітнього середовища для студентів НТУ "ХПІ". На базі курсів у системі Moodle викладачі нашого університету працюють із:

  • студентами заочної форми навчання
  • абітурієнтами дистанційних підготовчих курсів
  • студентами окремих спеціальностей денної форми навчання